binnen kweken eenvoudig gemaakt

binnen kweken eenvoudig gemaakt

Algemene voorwaarden - Harvest Today

Bijgewerkt op: 21 februari 2022

Welkom bij www.harvest.today!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Website van Harvest Today, te vinden op https://www.harvest.today/.

Wanneer u deze website bezoekt, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf www.harvest.today niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de vergoeding van betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlands recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en daarom als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door www.harvest.today te openen, ging u ermee akkoord cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Harvest Today.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze dochterondernemingen/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Harvest Today en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op www.harvest.today. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze openen vanaf www.harvest.today voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

U mag geen:

 • materiaal van www.harvest.today opnieuw publiceren, materiaal van www.harvest.today verkopen
 • huren of in sublicentie geven; Materiaal van www.harvest.today
 • reduceren, dupliceren of kopiëren; Inhoud van www.harvest.today
 • redistribueren inhoud van www.harvest.today

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Algemene Voorwaarden Template.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Harvest Today filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website aanwezig zijn. Opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van Harvest Today, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn of haar mening en mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Harvest Today niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Harvest Today behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of als gevolg van schending van deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • u het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Harvest Today hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze Inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory distributeurs kunnen linken naar onze Website op dezelfde manier als ze hyperlinken naar de Websites van andere beursgenoteerde bedrijven;
 • en systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het vragen van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinzamelingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen bevatten.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, waardering of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • punt.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportals;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus;
 • en onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou laten kijken naar onszelf of naar onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Harvest Today compenseert; en (d) de link in de context ligt van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, waardering of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Harvest Today. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam;
 • of door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan wordt gekoppeld;
 • of door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het logo of andere illustraties van Harvest Today mogen niet worden gebruikt voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoud aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website ontstaan. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins inbreuk maken op of pleiten voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Lees ons Privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te accepteren. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, bent u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om of zo te reageren of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; evenmin beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving;
 • of een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn gesteld: (a) zijn onderworpen aan de vorige paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.